Centrum Szkoleń Wysokościowych TOTEM

Szkolenia do prac na wysokości

Szkolenie IRATA

Przeprowadzamy międzynarodowe szkolenia do prac w dostępie linowym wg wytycznych organizacji IRATA, systemu linowego rozpoznawanego na całym świecie.

Kontakt i zapis

O organizacji IRATA

IRATA International – the International Industrial Rope Access Trade Association (tłum. Międzynarodowe Branżowe Stowarzyszenie Przemysłowego Dostępu Linowego) została założona pod koniec lat 80 z inicjatywy czołowych firm wykorzystujących techniki dostępu linowego w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracy. IRATA opracowała procedury i wytyczne, związane z wykonywaniem pracy w dostępie linowym.

IRATA zyskała takie uznanie i popularność wśród firm, że jest powszechnie akceptowana i wymagana przez pracodawców w większości krajów świata. Na chwilę obecną szacuje się ponad 75 000 przeszkolonych osób w systemie IRATA oraz ponad 220 akredytowanych firm.

Chcesz wiedzieć więcej o IRATA, zajrzyj: www.irata.org


Poziomy kwalifikacyjne IRATA

Poziom 1 Technik dostępu linowego pracownik na tym poziomie jest zdolny do wykonania działań dostępu linowego pod nadzorem osoby z kwalifikacjami poziomu 3 (dot. firm z akredytacją IRATA). Posiada podstawową wiedzę na temat budowy stanowisk oraz ratownictwa. Poziom 2 Specjalista dostępu linowego pracownik na tym poziomie posiada wiedzę oraz umiejętności w pełnym zakresie dostępu linowego. Przygotowuje stanowiska i bierze udział w akcjach ratowniczych Posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu układów wyciągowych oraz ratownictwa. Wszystkie działania wykonuje pod nadzorem poziomu 3 (dot. firm z akredytacją IRATA). Poziom 3 Supervisor dostępu linowego pracownik na tym poziomie bierze pełną odpowiedzialność za prowadzenie prac oraz grupy podlegających mu pracowników. Prezentuje pełną wiedzę oraz umiejętności z poziomów 1, 2 i 3. Posiada kompleksową wiedzę na temat zaawansowanych technik ratowniczych, przepisów prawnych i systemu certyfikacji IRATA.
Wymagania wobec kandydatów

  Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3
Wymagania ogólne - Ukończone 18 lat
- Brak przeciwskazań do pracy na wysokości
- Dobra kondycja fizyczna
Doświadczenie doświadczenie w pracy niewymagane minimum 12-to miesięczne doświadczenie oraz udokumentowane w dzienniku prac minimum 1000 godzin pracy na linach, jako technik z kwalifikacjami IRATA na poziomie 1.

Zobacz jak uzupełnić Dziennik Prac
minimum 12-to miesięczne doświadczenie oraz udokumentowane w dzienniku prac minimum 1000 godzin pracy na linach, jako technik z kwalifikacjami IRATA na poziomie 2.

Zobacz jak uzupełnić Dziennik Prac
Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej nie wymagany nie wymagany Wymagany (podstawowe szkolenie. Certyfikat nie starszy, niż 3 lata)
Dodatkowe doświadczenie - - Wymagana b. dobra znajomość manewrów z poziomu 2 w tym układów wyciągowych.


ZOBACZ WYTYCZNE IRATA: "TRAINING, ASSESSMENT AND CERTIFICATION SCHEME” ”INTERNATIONAL CODE OF PRACTICE - JULY 2014Direct Entry w Polsce

System Direct Entry umożliwia uzyskanie bezpośrednio certyfikatu IRATA Poziom 2. Przeznaczony jest dla osób posiadających już DUŻE DOŚWIADCZENIE
w technikach dostępu linowego (budowa stanowisk, układy wyciągowe,” hakówka”).

Wnioskodawcy ubiegający się o „bezpośrednie przystąpienie” zobowiązani są dołączyć odpowiednie materiały dokumentujące ich doświadczenie. Przygotowana dokumentacja jest sprawdzana przez niezależnego asesora IRATA, który po jej zaakceptowaniu dopuszcza kandydata do wzięcia udziału
w szkoleniu.

Wymagania wobec kandydatów

  • CV określające wykonywane prace na wysokości
  • Referencje poświadczające przepracowanie minimum 1000 h w dostępie linowym
  • Procedury Operacyjne
  • Dziennik prac dokumentujący przepracowanie w dostępie linowym minimum 1500 h w okresie nie krótszym, niż 18 miesięcy
POBIERZ DZIENNIK PRAC ORAZ SZCZEGÓŁOWY OPIS, JAK PRZYGOTOWAĆ DOKUMENTACJĘ >

 

Czas trwania
Poziom 1,2,3
4 dni szkolenia + 1 dzień egzamin
Poziom 2 Direct Entry
4 dni szkolenie + 2 dni egzamin
*Poziom 1,2,3 Szkolenie Okresowe (wymagane co 3 lata)
minimum 4 dni szkolenie + 1 dzień egzamin (wg nowych wymagań IRATA)
Certyfikat

Certyfikat jest ważny 36 miesięcy. Po tym czasie należy przystąpić do szkolenia okresowego.
* UWAGA! W przypadku szkoleń okresowych kandydaci mają możliwość przystąpienia do szkolenia odnawiającego już na 6 miesięcy od daty wygaśnięcia ich starego certyfikatu. Wówczas data wystawienia nowego certyfikatu pokrywa się z datą wygaśnięcia starego, stąd też kandydaci nie ponoszą żadnych strat w wyniku wcześniejszego przystąpienia do szkolenia.

→ SPRAWDZ CO ZROBIĆ, JEŻELI TWÓJ CERTYFIKAT STRACIŁ WAŻNOŚĆ.


Sprawdź kiedy jest szkolenie

Jesteś zainteresowany szkoleniami?

Chcesz się dowiedzieć szczegółowych informacji na temat szkoleń?
Masz pytania, wątpliwości? Chcesz się zapisać na szkolenie?

Skontaktuj się z nami Napisz, zadzwoń lub zostaw numer telefonu.