SZKOLENIA IRATA

DLA KOGO?
O CERTYFIKACIE IRATA

IRATA w branży techników dostępu linowego to najbardziej prestiżowy certyfikat, świadczący o ich umiejętnościach. Z roku na rok coraz więcej osób zgłasza się do naszego ośrodka, ponieważ inwestorzy, dla których zamierzają pracować, wymagają od nich tego certyfikatu.
Dlaczego organizacja IRATA cieszy się takim zaufaniem? Od ponad 25 lat swojego istnienia w oparciu o doświadczenie oraz na podstawie analiz wypadków i zdarzeń okołowypadkowych IRATA tworzy procedury bezpieczeństwa pracy w dostępie linowym. Ich skuteczność ukazywana jest w corocznych raporcie „Analiza Pracy i Bezpieczeństwa IRATA”. W dokumencie za rok 2015 wykazano, że na blisko 24 miliony roboczogodzin przepracowanych w systemie IRATA (w tym 1 milion godzin szkoleń IRATA) wykazano 28 wypadków. Takie fakty przemawiają do pracodawców oraz do kursantów i dają poczucie bezpieczeństwa, a także pewność dobrze zainwestowanych pieniędzy na szkolenia. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zajrzyj na stronę www.irata.org

 

OŚRODEKJedynie ośrodki, które w drodze audytu otrzymały akredytację, mogą prowadzić szkolenie IRATA. CSW TOTEM to ceniony i popularny ośrodek IRATA w Polsce. Atutem ośrodka jest również jego położenie. W bliskim otoczeniu znajdują się hotele, hostele, a komunikacja miejska oraz połączenie PKP zapewniają świetną mobilność.
TRENERZYNasi trenerzy IRATA to najlepsi z najlepszych. Potwierdzeniem tych słów jest fakt, że dwóch z nich zyskało tytuł Assessora. Pozostali bardziej cenią sobie możliwość bezpośredniego nauczania – to świetni pedagodzy z niesamowitym doświadczeniem, dzięki czemu wskaźnik zdawalności egzaminów IRATA jest u nas bardzo wysoki.
CERTYFIKATCertyfikat IRATA wydawany jest w języku angielskim bezpośrednio przez biuro IRATA w Wielkiej Brytanii. Kursant otrzymuje pocztą: zaświadczenie, kartę oraz logbook.
Nasze biuro koordynuję proces wysyłki, kursanci otrzymują: zaświadczenie, kartę i logbook za pośrednictwem poczty polskiej.
NA JAKI OKRESCertyfikat IRATA wydawany jest na okres 3 lat. Data ważności określona jest na certyfikacie, informując o ostatnim dniu podejścia do kolejnej certyfikacji. Jeśli data ważności przeminie technik traci uprawnienia i możliwość podejścia do szkolenia na wyższy poziom.

SYSTEM IRATA
SZKOLENIE I POZIOMY
Na system IRATA składają się trzy poziomy (levele): o których roboczo mówi się: L1, L2, L3. Kursant zaczyna od poziomu pierwszego a w kolejnych latach może odświeżać uprawnienia lub podwyższać je do kolejnego poziomu. Szkolenie IRATA trwa 5 dni + 1 dzień egzaminu (codziennie po ok. 8h). Egzamin (assessment) zdawany jest przed zewnętrznym egzaminatorem, który przyjeżdża do ośrodka szkoleniowego. Szkolenie składa się z teorii i praktyki. Egzamin podobnie. Szczegółowy zakres szkolenia oraz zasady certyfikacji opisują dokumenty IRATA:
img_4

img
LEVEL 1
TECHNIK DOSTĘPU LINOWEGO
Pracownik na tym poziomie jest zdolny do wykonania samodzielnych działań dostępu linowego (wertykalne i horyzontalne techniki poruszania się na linach). Posiada podstawową wiedzę na temat budowy stanowisk oraz ratownictwa. Zgodnie z systemem IRATA powinien pracować pod nadzorem L3 – dotyczy firm z akredytacją IRATA.

WYMAGANIA:
Ukończone 18 lat, brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na wysokości. Na etapie szkolenia zaświadczenie lekarskie nie jest obligatoryjne. Kursanci  podpisują oświadczenie o braku przeciwwskazań. Doświadczenie w pracy nie jest wymagane.

img
LEVEL 2
SPECJALISTA DOSTĘPU LINOWEGO
Pracownik na tym poziomie posiada wiedzę oraz umiejętności w pełnym zakresie dostępu linowego. Przygotowuje stanowiska i bierze udział w akcjach ratowniczych. Posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu układów wyciągowych oraz ratownictwa. Wszystkie działania wykonuje pod nadzorem L3 (dot. firm z akredytacją IRATA).
WYMAGANIA:
Posiadanie ważnego certyfikatu L1 przez co najmniej 1 rok i  co najmniej 1000 h doświadczenia od momentu zdania pierwszego assessmentu IRATA (godziny rejestrowane w logbooku, który otrzymuje się po swoim pierwszym zdanym assessmencie IRATA).
img
LEVEL 3
SUPERVISOR DOSTĘPU LINOWEGO
Pracownik na tym poziomie bierze pełną odpowiedzialność za prowadzenie prac oraz grupy podlegających mu pracowników. Prezentuje pełną wiedzę oraz umiejętności z poziomów 1, 2 i 3. Posiada kompleksową wiedzę na temat zaawansowanych technik ratowniczych, przepisów prawnych i systemu certyfikacji IRATA.
WYMAGANIA:
Posiadanie ważnego certyfikatu L2 przez co najmniej 1 rok i co najmniej 1000 h doświadczenia od momentu zdania assessmentu IRATA L2 (godziny rejestrowane w logbooku). Dla podjęcia pracy w roli L3 niezbędny będzie też kurs pierwszej pomocy.
at200cc
GDY ZALEŻY CI NA CZASIE
DIRECT ENTRY LEVEL 2 & 3
System Direcet Entry (DE, tzw. bezpośrednie przejście) umożliwia osobom z dużym doświadczeniem w pracy na linach zdobycie kwalifikacji na poziom 2 lub 3 bez uprzedniej certyfikacji wg. standardowej ścieżki. System DE składa się z kilku kroków: przygotowanie aplikacji dokumentującej doświadczenie / jej akceptacja przez biuro IRATA / odbycie szkolenia / zdanie egzaminów. Dodatkowo przy szkoleniu DE L3 wymagana jest gwarancja zatrudnienia w firmie z akredytacją IRATA. Ze względu na trudności w uzyskaniu takiej gwarancji, najbardziej popularne jest bezpośrednie przejście na poziom L2. Wymagania wstępne, które należy spełnić dla DE L2: co najmniej 1500 h w pracy na linach w okresie co najmniej 18 miesięcy systematycznej pracy.
Dokumenty do pobrania:

PRZYDATNE PLIKI

Train nowWork later