SZKOLENIA SPRAT

DLA KOGO?
O CERTYFIKACIE SPRAT

Certyfikacja SPRAT to bliźniacza wersja certyfikacji IRATA. Katalog procedur bezpiecznie wykonywanych manewrów podczas codziennej pracy na wyskości jest zbliżony do istniejących systemów certyfikacji na całym świecie. Certyfikat SPRAT jest obowiązkowy w Stanach Zjednoczonych ale równie mile widziany w innych rejonach świata. Co ważne, istnieje możliwość transferu posiadanych kwalifikacji systemu SPRAT do systemu IRATA. Choć procedura wymaga od kursantów dodatkowych działań, to chętnych nie brakuje.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zajrzyj na stronę www.sprat.org

 

OŚRODEKDzięki pozytywnej ocenie i akredytacji SPRAT zarówno szkolenie jak i egzamin SPRAT odbywa się w ośrodku CSW TOTEM.
TRENERZYNasza kadra instruktorska jest wszechstronnie utalentowana, niestraszne są im żadne techniki dostępu linowego i budowlanego w każdym systemie, nawet SPRAT
CERTYFIKATCertyfikat SPRAT wydawany jest w języku angielskim bezpośrednio przez biuro SPRAT w USA. Kursant otrzymuje pocztą: zaświadczenie, kartę oraz logbook.
NA JAKI OKRES?Certyfikat SPRAT wydawany jest na okres 3 lat. W tym czasie należy odbyć ponowne szkolenie, aby nie stracić uprawnień i móc podejść do szkolenia na wyższy poziom.

SYSTEM SPRAT
SZKOLENIE I POZIOMY
Analogicznie do istniejących systemów akredytacji  – na system SPRAT składają się trzy poziomy (levele): o których roboczo mówi się: L1, L2, L3. Kursant zaczyna od poziomu pierwszego a w kolejnych latach może odświeżać uprawnienia lub podwyższać je do kolejnego poziomu. Szkolenie SPRAT trwa 4 dni + 1 dzień egzaminu (codziennie po ok. 8h). Egzamin (assessment) zdawany jest przed zewnętrznym egzaminatorem. Szkolenie i egzamin składają się z teorii i praktyki. Szczegółowy zakres szkolenia oraz zasady certyfikacji opisują dokumenty SPRAT:
img_4

img

LEVEL 1
TECHNIK DOSTĘPU LINOWEGO
Pracownik na tym poziomie wykonuje pracę na wysokości wykorzystując techniki linowe. Technik Poziomu I może pracować tylko pod bezpośrednim nadzorem kierownika budowy, technika wiodącego lub osoby z poziomem SPRAT 3.

WYMAGANIA:
Ukończone 18 lat, brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na wysokości. Na etapie szkolenia zaświadczenie lekarskie nie jest obligatoryjne. Kursanci przed rozpoczęciem szkolenia podpisują oświadczenie o braku przeciwwskazań. Doświadczenie w pracy na wysokości nie jest wymagane.

img
LEVEL 2
SPECJALISTA DOSTĘPU LINOWEGO
Pracownik posiadające ww. kwalifikacje odpowiedzialny jest za m.in. przeprowadzanie czynności z wykorzystaniem dostępu linowego, dokonanie kontroli bezpieczeństwa wg przyjętych procedur bezpieczeństwa, nadzorowanie sprzętu SOI pracowników.
WYMAGANIA:
Posiadanie ważnego certyfikatu L1 przez co najmniej 1 rok i  co najmniej 1000 h doświadczenia od momentu zdania pierwszego assessmentu IRATA (godziny rejestrowane w logbooku, który otrzymuje się po swoim pierwszym zdanym assessmencie IRATA).
img
LEVEL 3
SUPERVISOR DOSTĘPU LINOWEGO
Pracownik z L3 odpowiedzialny jest za wszystkie przeprowadzone operacje z wykorzystaniem dostępu linowego w miejscu pracy. Wykonuje wszystkie obowiązki Kierownika dostępu linowego zgodnie z planem pracy wskazanym przez pracodawcę.
WYMAGANIA:
Posiadanie ważnego certyfikatu L2 przez co najmniej 1 rok i co najmniej 1000 h doświadczenia od momentu zdania assessmentu IRATA L2 (godziny rejestrowane w logbooku). Dla podjęcia pracy w roli L3 niezbędny będzie też kurs pierwszej pomocy.
GDY ZALEŻY CI NA CZASIE
DIRECT ENTRY LEVEL 2 & 3

Certyfikacja Direct Entry umożliwia zdobycie kwalifikacji technika dostępu linowego, osobom które nie posiadały certyfikatu SPRAT a posiadają umiejętności i doświadczenie w zakresie stosowania techniki dwóch lin.
Wymagania wstępne: Kandydat opracowuje odpowiednią dokumentację i przekazuje ją Komitetowi SPRAT, co najmniej na 6 tygodni przed zaplanowaną datą ewaluacji.
Poziom 2: w aplikacji kandydat wykazuję m.in. doświadczenie w pracy w systemie dwóch linii i co najmniej udokumentowanych 500 godzin pracy.
Poziom 3: niezbędne jest wykazanie co najmniej 1000h pracy w systemie dostępu linowego potwierdzonych przez kierownika prac lub pracodawcę. Dodatkowo aplikacja powinna zawierać referencje od pracodawców, list rekomendujący od kierownika prac lub pracodawcy. Obowiązkowo Technik poziomu 3 powinien posiadać aktualne szkolenie z pierwszej pomocy oraz certyfikację CPR/AED.

Każdy z kandydatów poddaje się ocenie teoretycznej i praktycznej przeprowadzanej przez zewnętrznego egzaminatora.

Dokumenty do pobrania:

PRZYDATNE PLIKI

Train nowWork later