SZKOLENIA OTDL

DLA KOGO?
O CERTYFIKACIE OTDL

Potrzeba ustandaryzowania w Polsce szkoleń do pracy na wysokości w dostępie linowym zaowocowała powstaniem Organizacji Techników Dostępu Linowego (OTDL). Była to odpowiedź na potrzebę firm, aby pracowników szkolić według jednolitych i przemyślanych programów a ich umiejętności odpowiednio weryfikować. Po kilku latach obecności na polskim rynku certyfikat OTDL zyskał na popularności. Poza granicami Polski nadal częściej wymagany jest certyfikat IRATA lub SPRAT. W Polsce jednak OTDL staje się niemal na równi ważnym system. Coraz więcej osób, które planują pracę w kraju, decyduje się właśnie na ten certyfikat.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zajrzyj na stronę www.otdl.org

 

OŚRODEKTylko nieliczne ośrodki w Polsce szkolą według systemu OTDL. CSW TOTEM wspiera polski system certyfikacji, również jako sponsor OTDL CUP – krajowych zawodów dla techników dostępu linowego.
TRENERZYHistorię CSW TOTEM tworzą najlepsi trenerzy w Polsce od prac na wysokości. To specjaliści znający branżę z praktyki. Dzięki temu zyskujesz ich wiedzę, doświadczenie oraz kontakty.
CERTYFIKATCertyfikat OTDL wydawany jest w języku polskim bezpośrednio przez biuro OTDL. Kursant otrzymuje pocztą: zaświadczenie, kartę oraz logbook.
NA JAKI OKRES?Certyfikat OTDL wydawany jest na okres 3 lat. W tym czasie należy odbyć ponowne szkolenie, aby nie stracić uprawnień i móc podejść do szkolenia na wyższy poziom.

SYSTEM OTDL
SZKOLENIE I POZIOMY
Na system OTDL składają się trzy poziomy: o których roboczo mówi się: P1, P2, P3. Kursant zaczyna od poziomu pierwszego a w kolejnych latach może odświeżać uprawnienia lub podwyższać je do kolejnego poziomu. Szkolenie OTDL trwa 4 dni + 1 dzień egzaminu (codziennie po ok. 8h). Egzamin zdawany jest przed zewnętrznym egzaminatorem, który przyjeżdża do ośrodka szkoleniowego. Szkolenie składa się z teorii i praktyki, egzamin również. Różnice między szkoleniem OTDL a szkoleniem IRATA są minimalne. Dlatego w Polsce oba certyfikaty są najczęściej jednakowo honorowane. Szczegółowy zakres szkolenia oraz zasady certyfikacji opisują dokumenty OTDL.
img_4

img
POZIOM 1
TECHNIK DOSTĘPU LINOWEGO
Pracownik na tym poziomie jest zdolny do wykonania samodzielnych działań dostępu linowego (wertykalne i horyzontalne techniki poruszania się na linach). Posiada podstawową wiedzę na temat budowy stanowisk oraz ratownictwa. Oficjalnie według systemu OTDL powinien pracować pod nadzorem P2.

WYMAGANIA:
Ukończone 18 lat, brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na wysokości –  kursanci przed rozpoczęciem szkolenia podpisują oświadczenie o braku przeciwwskazań. Doświadczenie w pracy na wysokości nie jest wymagane.

img
POZIOM 2
TECHNIK DOSTĘPU LINOWEGO
Pracownik na tym poziomie posiada wiedzę oraz umiejętności w pełnym zakresie dostępu linowego, przygotowuje stanowiska i bierze udział w akcjach ratowniczych, nadzoruje prace, bierze pełną odpowiedzialność za prowadzenie prac. Posiada zaawansowaną wiedzę na temat układów wyciągowych.
WYMAGANIA:
Posiadanie ważnego certyfikatu P1 przez co najmniej 1 rok i  co najmniej 1000 h doświadczenia od momentu zdania pierwszego egzaminu OTDL (godziny rejestrowane w logbooku, który otrzymuje się po pierwszym zdanym egzaminie OTDL).
img
POZIOM 3
SPECJALISTA DOSTĘPU LINOWEGO
Pracownik na tym poziomie ma prawo prowadzić szkolenia z zakresu dostępu linowego na wszystkich poziomach. Prezentuje pełną wiedzę oraz umiejętności z poziomów 1, 2 i 3, posiada kompleksową wiedzę na temat zaawansowanych technik ratowniczych, przepisów prawnych i systemu certyfikacji OTDL.
WYMAGANIA:
Posiadanie ważnego certyfikatu P2 przez co najmniej 1 rok i co najmniej 1000 h doświadczenia od momentu zdania egzaminu OTDL P2 (godziny rejestrowane w logbooku). Dodatkowo kurs pierwszej pomocy nie starszy niż 2 lata.
img_4
GDY ZALEŻY CI NA CZASIE
BEZPOŚREDNIE PRZEJŚCIE 2 & 3
System bezpośredniego przejścia umożliwia na uzyskanie poziom 2 lub 3 osobom z dużym doświadczeniem w pracy na linach  z „pominięciem” poziomu 1. System ten składa się z kilku kroków: przygotowanie aplikacji dokumentującej doświadczenie i jej akceptacja przez komisję OTDL, odbycie szkolenia, zdanie egzaminów.
Wymagania wstępne, które należy spełnić dla bezpośredniego przejścia na poziom 2:
co najmniej 2000 h w pracy na linach w okresie co najmniej 36 miesięcy systematycznej pracy, licząc od daty pierwszego jakiegokolwiek kursu pracy na wysokości w dostępie linowym.

PRZYDATNE PLIKI

Train nowWork later