PRZEGLĄDY
ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ
OKRESOWE PRZEGLĄDY
Bezpieczne użytkowanie sprzętu do prac na wysokości (w tym SOI i stałych systemów asekuracyjnych) wiąże się nie tylko z kompetencjami osoby z niego korzystającej ale również z pewnością jego skuteczności. Bezpieczeństwo użytkowania sprawnego sprzętu do prac na wysokości sprawdzane i kontrolowane jest podczas przeglądów okresowych, które obligatoryjnie powinny odbywać się co 12 miesięcy. W przypadku, jeśli sprzęt (w tym SOI) był wykorzystywany w zdarzeniu wypadkowym lub uległ uszkodzeniu, bądź zabrudzeniu mającego wpływ na prawidłowe działanie  należy dokonać przeglądu bezpośrednio po wynikłej sytuacji.

img_3

DOKUMENTACJA SOISprzęt SOI i urządzenia oddane do przeglądu powinny posiadać kartę produktu (KP), w której odnotowane są poprzednio wykonane przeglądy lub w przypadku nowego produktu wpisana jest data wprowadzenia do użycia.
MIEJSCE PRZEGLĄDUSprzęt do przeglądu wraz z kartami produktów należy dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera do biura handlowego firmy (al. Harcerska 3d, Chorzów). Sposób przekazania sprzętu po przeglądzie uzgadniany jest indywidualnie z Klientem.
CZAS PRZEGLĄDUOkres realizacji uzależniony jest od ilości sprzętu oraz jego skomplikowania – określany jest indywidualnie z Klientem.  Istnieje możliwość wykonania przeglądu na miejscu i w trybie ekspresowym, szczegóły realizacji omawiane są bezpośrednio z Klientem.
OKRES WAŻNOŚCI Zgodnie z obowiązującym prawem przeglądy okresowe powinny być wykonywane co 12 miesięcy. W przypadku, kiedy sprzęt został uszkodzony lub bezpieczeństwo jego użytkowania może budzić wątpliwości, należy przeprowadzić ponownie kontrolę.
DOKUMENTACJA SPRZĘTU
KARTA PRZEGLĄDU
Każdy sprzęt do prac na wysokości powinien posiadać swoją kartę produktu. W karcie produktu znajdują się dane dotyczące, m.in.: datę wprowadzenia sprzętu do użytkowania, daty przeglądów, oceny przeglądów, oceny przeglądu sprzętu, informacje o naprawach lub wycofaniu sprzętu z użytkowania. Brak karty przeglądu lub innego dokumentu zawierającego ewidencję ww. wpisów jest zabronione przez prawo, jak również jest podstawą dla producentów do nieuwzględnienia ewentualnej reklamacji lub innych roszczeń.
KARTY EWIDENCYJNE SPRZĘTU OCHRONY INDYWIDUALNEJ
– dla nowych produktów (przed pierwszym użyciem) – w karcie produktu powinna być udokumentowana data wprowadzenia do użycia,
– dla rocznych i starszych produktów – w karcie produktu powinny być ewidencjonowane daty i informacje o dotychczasowych przeglądach.

FullSizeRender

sprzęt1
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SWOJE BEZPIECZEŃSTWO
PRZEGLĄD SOI PRZED UŻYCIEM
Sprzęt do pracy na wysokości powinien również podlegać kontroli przed każdym użyciem. Taką kontrolę może wykonać kompetentna osoba pełniąca funkcję pracownika lub służby BHP (w zależności od wewnętrznych procedur obowiązujących w firmie), a jej wyniki powinny zostać odnotowane, np. w dokumencie „Wyniki kontroli SOI przed użyciem”.
W zakresie kontroli należy sprawdzić stan techniczny:
– tkaniny: czy tkanina jest uszkodzona (np. ponacinana, przetarta) lub czy widoczne są znaki oddziaływania na nią chemikaliów lub wysokiej temperatury,
– szwów: czy widoczne są przetarcia, przecięcia lub wyprute nitki,
– klamer: czy są widoczne oznaki korozji, czy działanie poszczególnych elementów jest sprawne, czy elementy posiadają ślady niewłaściwego użytkowania,
– plastikowych powierzchni: w szczególności kasku: czy widoczne są pęknięcia, wgniecenia lub znaki osłabienia tworzywa, czy zaobserwowano działania wysokich lub niskich temperatur, substancji chemicznych, promieniowania słonecznego.
Sprzęt posiadający ślady uszkodzenia lub zużycia może stracić swoją skuteczność, mając na uwadze zdrowie oraz życie użytkownika należy wycofać wadliwy sprzęt (nawet jeśli data używalności jeszcze nie minęła) i zapewnić sprawny lub nowy.
Train nowWork later