RODO – obowiązek informacyjny

INFORMACJA | RODO

RODO – obowiązek34685754_2060570697304894_6813177291036688384_n informacyjny

25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).W związku z tym chcielibyśmy poinformować Cię o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało teraz. Poniżej znajdziesz podstawowe informacje na ten temat.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą ̨ wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest CSW TOTEM Sp. z o.o., Sp. k. z siedzibą w Chorzowie przy ul. Stalowej 17 (dalej „CSW TOTEM”) operator szkoleń do prac na wysokości w systemie IRATA, OTDL, SPRAT, GWO, dostęp linowy i dostęp budowlany, jak również innych zgodnych z ofertą firmy dostępną pod adresem www.cswtotem.pl.

Jak się̨ z nami skontaktować́, żeby uzyskać́ więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych
osobowych?
Napisz do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych. Oto jego dane kontaktowe:
adres e-mail: patryk@cswtotem.pl lub na adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych CSW TOTEM Sp. z o.o., Sp.k. al. Harcerska 3D, 40-506 Chorzów.

Skąd mamy Twoje dane?
Otrzymaliśmy je od Ciebie w związku z realizacją lub chęcią realizacji usługi szkoleniowej i/lub egzaminu. Kiedy? W procesie zapytania ofertowego, a tym samym kontaktu z naszym biurem (osobistym, mailowym lub telefonicznym), czy też wykonaniem innej usługi zgodnej z ofertą dostępną pod adresem www.cswtotem.pl.

 

34686100_2060561600639137_457229213171187712_n

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez CSW TOTEM Sp. z o.o., Sp. k.?
Ogólnie Twoje dane osobowe przetwarzamy, gdyż jest to niezbędne do opracowania dla Ciebie oferty lub umowy zawartej z Tobą w związku z realizacją usługi. Poniżej określiliśmy działania
w przebiegu, których będziemy je przetwarzać:
• wykonanie umowy albo podjęcie działań przed jej zawarciem,
• umożliwienie świadczenia usługi drogą elektroniczną,
• zapewnienie obsługi transakcji,
• wykonanie obowiązków prawnych ciążących na „CSW TOTEM”, a w szczególności obowiązków
w zakresie prowadzenia rachunkowości i dokonania rozliczeń księgowych, jak również w celach
podatkowych, windykacyjnych, prowadzenia postępowań sądowych
• obsługa reklamacji lub odwołania,
• obsługa zapytań kierowanych do nas za pośrednictwem, np. formularza kontaktowego,
• kontaktowanie się ̨ z Tobą, w celach związanych ze świadczeniem usług,
• prowadzenie badań i analiz (w tym statystycznych), np. pod kątem funkcjonalności i poprawy
działania usług, czy też analizy Twoich potrzeb,
• przechowywanie i archiwizowanie Twoich danych niezbędnych do rejestracji w systemach
szkoleniowych oraz do ich utrzymania przez wymagany okres,
• w innych celach, o ile uprzednio Cię o tym poinformujemy a Ty wyrazisz zgodę.

Podstawa prawna:Tekst Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia27 kwietnia 2016 r., tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – RODO

 

Czy musisz podać́ nam swoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe są nam niezbędne do opracować dla Ciebie ofertę, odpowiedzieć na nurtujące Cię pytania a w konsekwencji wykonać dla Ciebie usługę. Zatem jeśli chcesz z nami współpracować Twoje dane są nam niezbędne. Miej na uwadze, że jeśli wymagają tego przepisy prawa lub nasze wytyczne zawarte w ogólnodostępnych dokumentach (np. Regulaminach, Politykach działalności) możemy wymagać od Ciebie podania innych danych wrażliwych (w tym informacji o stanie zdrowia).! Pamiętaj, że podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Jakie są Twoje prawa w zakresie przetwarzanych danych przez CSW TOTEM?
Wobec wytycznych wynikających z wdrożenia RODO zapewniamy Ci możliwość spełnienia Twoich
praw, a w tym:
• prawo dostępu, np. w przypadku sprawdzenia ich poprawności
• sprostowania oraz usunięcia danych, np. jeśli Twoje dane uległy zmianie i chcesz je zaktualizować lub jeśli zauważysz, że są jakieś nieprawidłowości w bieżących informacjach.
• ograniczenia ich przetwarzania, w przypadku, kiedy usługa została zakończona, a Ty chceszzgłosić przeciw wobec ich dalszego przetwarzania. Przy czym informacja o sprzeciwie musi zostać zgłoszona do nas za pośrednictwem poczty mailowej lub poczty polskiej, jedynym warunkiem akceptacji sprzeciwu jest otrzymanie przez nas Twojej wiadomości). Pamiętaj, jednak, że w związku z cofnięciem zgody na przetwarzanie danych nie mamy możliwości od dnia zgłoszenia pomóc Ci w sytuacjach kryzysowych, np. kiedy potrzebujesz ponownego druku certyfikatu lub w sytuacji konfliktowych z jednostkami certyfikującymi, np. IRATA, SPRAT, OTDL, GWO.

! Pamiętaj, że jeśli masz zastrzeżenia, co do sposobu przetwarzania przez nas danych osobowych to masz możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Kiedy możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych?
Opisany sprzeciw możesz wnieść, gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się ̨ na podstawie prawnie uzasadnionego interesu albo w procesie pozyskiwania danych statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną ̨sytuację, w której jesteś.

Komy udostępniamy Twoje dane osobowe?
CSW TOTEM udostępnia Twoje dane osobowe podmiotowi – jednostkom certyfikującym przyporządkowanym realizowanej przez Ciebie usłudze w oparciu o udzieloną przez Ciebie zgodę. CSW TOTEM w sytuacjach tego wymagających może przekazać twoje dane organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami, jak również przetwarzać je w procesie windykacji.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
CSW TOTEM przechowuje Twoje dane osobowe w związku z realizowaną przez Ciebie usługą szkoleniową lub inną zgodną z ofertą firmy, jak również z procesem ofertowania przez czas niezbędny do realizacji danej usługi oraz przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń́ w związku z wykonaniem realizacji, zwyczajowo do 4 lat od dnia dokonania usługi. Informujemy, że z uwagi na zapobieganie nadużyciom lub oszustwom dla celów archiwizacyjnych dane osobowe mogą być przechowywane przez CSW TOTEM przez okres 10 lat od zakończenia usługi lub zdarzenia powodującego konieczność takiego przetwarzania.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?
Twoje dane osobowe mogą zostać przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Stanów
Zjednoczonych (dotyczy realizacji usługi certyfikacji kwalifikacji przez organizację SPRAT) w oparciu
o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są ̨ standardowe klauzule umowne ochrony danych
osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie w sposób wpływający na Twoje prawa?
Póki co Twoje dane osobowe nie są przetwarzane automatycznie przez CSW TOTEM.

 

Dokument przyjęty przez Zarząd CSW TOTEM Sp. z o.o., Sp. k.

 

 

 

Train nowWork later