OSPS – DLA KADRY NADZORU

WSPÓŁPRACA
DLA STOWARZYSZENIA

Szkolenie dla Małopolskiego Oddziału Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Służb BHP zorganizowaliśmy w ramach programu AKADEMIA TOTEM. Stowarzyszenie zgłosiło się do nas z prośbą o przeprowadzenie szkolenia dla kadr nadzoru. Jako cel postawiliśmy sobie dostarczyć przekrojowej wiedzy na temat różnych aspektów pracy na wysokości.

Mamy poczucie, że wiedza w tym obszarze wśród kadr BHP jest ciągle niewystarczająca – komentuje Tomasz Nowak, instruktor CSW TOTEM. – Przepisy nie regulują wielu kwestii lub wzajemnie się dublują. Dlatego takie szkolenia dla behapowców są szczególnie potrzebne. Chodzi przecież o życie i zdrowie pracowników.

Szkolenie BEZPIECZNA PRACA NA WYSOKOŚCI – DLA KADRY NADZORUJĄCEJ odbyło się 27.07.2016 w Chorzowie i zostało zorganizowane dla stowarzyszenia nieodpłatnie. Zachęcamy stowarzyszenia o profilu BHP do współpracy w ramach AKADEMII TOTEM.

img_4
Train nowWork later